Sizi Arayalım
Hızlı Fiyat Al
Mesaj Bırakın

Hızlı Menü
Parke taşı döşemesi
Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Anasayfa    Hizmetlerimiz    Parke taşı döşemesi

Parke taşı döşemesi

 • Sıkıştırılmış alt temel  yüzeyinde herhangi bir göllenme yapmayacak şekilde serbestçe

 • kendini drene edebilecek şekilde hazırlanmalıdır.

 • Döşenen parkelerin üzerine gelen işletme yükleri daha çok yatay olarak etki ettiğinden,

 • parkelerin bütün kenarları beton mukavemetine haiz çerçevelere (Bordür, duvar, menhol vb.)

 • sağlam bir şekilde yaslanmış bir şekilde döşenmelidir. Serbest olarak kalan parke taşları daha

 • sonra döşemenin bozulmasına neden olacaktır Alt temel üzerine sızan suları en yakın rögara ya da altındaki toprağa iletecek şekilde drene

 • etmelidir.

 • Parke taşı döşemesinden en iyi sonucu almak için yataklama kumunda ve derz arasında

 • kullanılacak olan mil kumunda uygun malzemeyi kullanmak çok önemlidir.

 • Alt temel malzemesi serbest yüksekliği minimum 15 cm derinliğinde 0-63 mm ebatlarında

 • düzgün gronülometriye haiz kırma taş malzemesi kullanılacaktır. Alt temel malzemesi serilip sıkıştırıldıktan sonra en az 8 cm kalınlıkta ve C 12/15

 • dayanımında beton atılacaktır. Atılan beton dayanımını kazanıncaya kadar sulanacak ve

 • dayanımını kazandıktan sonra yatak lama kumu serilerek taş döşenmeye başlanacaktır.

 • Yataklama kumu olarak 0-4 mm ebatlarında düzgün gronülometri eğrisine haiz (elek analizinde

 • herhangi bir eleğin eksikliği görülmeden ince agrega eğrisini karşılayabilen) kırma taş kumu

 • kullanılacaktır.

 • Derz aralarını doldurmak için ise nem oranı %4-8’i geçmeyen ince ve temiz mil kumu

 • kullanılacaktır.

 • Tüm mahallerde önceden gerekli kot okuma ve işaretlemeleri yapacaktır. Bu işlemleri yaparken

 • arazi ve asfalt yol kotlarının da dikkate alacaktır. İşaretleme işlemleri ve temel kazısından

 • sonra serbest yüksekliği minimum 15 cm derinliğinde tuvenan malzeme ile mastarlanarak

 • kotunda alt temel oluşturulacak ve iyice sulanarak silindiraj yapılarak sıkıştırılacaktır.

 • Yataklama kumu döşenecek parkenin eğimini tayin etmektedir. Bu nedenle Yataklama kumunun

 • mastarının çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi nihai kalite için son derece önemlidir.

 • Yataklama kumunun kalınlığı minimum 40 mm olmalı ve uniform olarak serilmelidir.

 • Taşların döşenmesi sırasında taşların kum yüzeye dik olarak konulması yerine önce bir

 • kenarının önceki taşı sıkıştırır biçimde yerleştirilmesi gerekir. Bu şekilde daha sağlam bir

 • döşeme şekli gerçekleştirilmiş olur. Taşlar arasındaki derz aralıkları 2 mm yi geçmemelidir.

 • Duvar, bordür, menhol vb. birleşim yerlerinde Fabrikada imal edilmiş yarım plaklar ya da spiral

 • ile kesilmiş plaklar kullanılacaktır.

 • Derz kumu yüzeyi yaklaşık olarak 1,0 cm kaplayacak şekilde serilmeli ve süpürülmek suretiyle

 • derzlere iyice nüfuz etmesi sağlanmalıdır. Derzlerin dolmasından sonra fazla kum süpürülerek

 • temi lenmelidir.

 • Yaya kaldırımı döşenmesinde parke taşı döşendikten sonra ağırlığı 90 kg ve basma alanı

 • yaklaşık 0,30 m2 olan kompaktör kullanılmalıdır. Kompaktörün merkezkaç kuvveti yaklaşık 12

 • kN (1,22 ton) olmalıdır. Bu şekilde parkelerin yüzeylerinde kot farklılıkları giderilmiş olacaktır.

 • Tretuarlar ve döşeme kaplamaları yapıldıktan sonra plak yüzeyinde herhangi bir

 • çıkıntı,eğrilik,çarpıklık,kırık ve harç,şerbet gibi yabancı maddeler bulunmayacaktır.

 

parke taşı döşeme

 

Sizi Arayalım
Hızlı Fiyat Teklifi Al

0543 621 8077
0543 621 8077
Aselsan Yolu Üzeri 46 Cadde 42 Numara
Biz Kimiz
Kilit Taşı
Aselsan Yolu Üzeri 46 Cadde 42 Numara
>